– Wynajem sprzętu

Oferujemy świadczenie usług polegających na wynajmie kontenerów na odpady komunalne zmieszane i odpady budowlane wraz z transportem i utylizacją odpadów

 Telefon: 16/ 678 24 84 wew. 29 lub 16/ 678 24 38

 

Back to top