– Wynajem sprzętu

Oferujemy świadczenie:

 –  usług polegających na wynajmie kontenerów na odpady komunalne zmieszane i odpady budowlane wraz z transportem i utylizacją odpadów

 Telefon: 16/ 678 24 84 wew. 29 lub 16/ 678 24 38

usług z wykorzystaniem zwyżki (do wysokości 20 metrów)

 Telefon: 16/ 678 24 84 wew. 27 lub 16/ 678 24 38

Back to top