Działy

Odbiór odpadów
Oczyszczanie ulic
Prowadzenie PSZOK-u
Usługi
pogrzebowe
Administrowanie Targowiskami Miejskimi
Harmonogramy odbioru odpadów

Gwarancja jakości

PGK Przemyśl działa w myśl zasady:   Pracujemy razem, aby świat uczynić czystszym
Mapa

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o

Słowackiego 104
37-700 Przemyśl
NIP: 795 00 09 315

Nr KRS 0000113913
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 602400,- PLN.