– O Nas

PRZEMYSKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o

Spółka istnieje na przemyskim rynku usług komunalnych od 1951 roku, początkowo jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a następnie jako Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz PGK Spółka z o.o.

#

Powojenna historia Przedsiębiorstwa obejmowała działalność usługową w zakresie administracji cmentarzami, targowiskami, hotelami i zasobami mieszkaniowymi, wywozem odpadów komunalnych i oczyszczaniem miasta, zaopatrzeniem w wodę, a także transportem miejskim.

Zmiany zachodzące w gospodarce spowodowały szereg zmian i ewolucji struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa.

W latach 70 i 80- tych nastąpił podział firmy na mniejsze w pełni samodzielne zakłady.

W 1993 roku Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a w roku 2000 udziałowcem Spółki została SITA Polska należąca do Koncernu SUEZ.

Obecnie 100 % udziałów posiada Gmina Miejska Przemyśl.

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o prowadzi działalność w zakresie:

– odbiór odpadów
– oczyszczania ulic
– administrowania Targowiskami Miejskimi
– usług pogrzebowych

Jednym z głównych zadań pracowników Spółki jest dbałość o środowisko naturalne, stała poprawa jakości i terminowości szerokiego wolumenu świadczonych usług, co zostało wpisane w misję Spółki.

#

Back to top