– Prowadzenie PSZOK-u

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, należący do Gminy Miejskiej Przemyśl, znajduje się przy ulicy Sportowej 1A w Przemyślu (wjazd od ulicy Willsona, jadąc od mostu kolejowego w stronę Galerii Sanowa). UWAGA: w związku z przebudową mostu kolejowego i zmianą organizacji ruchu na ul. Wilsona i ul. Sportowej – wjazd do PSZOK jest od strony ul. Sportowej.

Na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl PSZOK prowadzi Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu ul. Słowackiego 104

tel. 602 409 198 (w godz. pracy PSZOK), 16/ 678 24 84, e-mail: sekretariat@pgk.przemysl.pl

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wytwarzane przez mieszkańców miasta Przemyśla i Gminy Przemyśl na zasadach określonych w regulaminie.
Regulamin PSZOK do pobrania:


PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów powstałych z działalności gospodarczej.

PSZOK prowadzi stałą sprzedaż worków do sortowania odpadów komunalnych w atrakcyjnych cenach.

#
#

PSZOK prowadzi stałą sprzedaż worków do sortowania odpadów komunalnych w atrakcyjnych cenach.

Poradnik dla mieszkańców Miasta do pobrania:

Back to top