– Ogłoszenie

Szanowni Państwo !!!

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i wynikającym z tego zagrożeniem, w trosce o bezpieczeństwo zarówno Pracowników Spółki jak i Klientów Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. począwszy od dnia 14.10.2020 r. zmianie ulega sposób postępowania z korespondencją oraz obsługi Klienta:

 1. Wszelkie sprawy związane z obsługą administracyjną prosimy zgłaszać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Poniżej zamieszczamy wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail:

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl
e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl
tel. centr.: 16 678-24-84
fax: 16 678-67-83

Dział Pogrzebowy:
tel. 16 678-26-34, 16 678-24-84
kom. 668-461-223, 668-461-231

Pion Eksploatacji
tel. 16 678-24-38
e-mail: pgkprzemysl.odpady@pgk.przemysl.pl

Biuro Administracji Targowisk Miejskich
tel. 16 678 33 60
e-mail: pgkhala@poczta.onet.pl

Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: www.pgk.przemysl.pl.

 1. Korespondencję listową Klienci mogą umieszczać w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Spółki – co do złożonych dokumentów obowiązuje 24 godzinna kwarantanna.
 2. W przypadku niemożności załatwienia sprawy z wykorzystaniem środków określonych w pkt. 1 ustalimy z Państwem indywidualny termin spotkania lub inny dogodny sposób rozwiązania sprawy.
 3. Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Spółce.
 4. W sytuacji określonej powyżej wprowadza się ograniczenie w liczbie Klientów w ten sposób, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
 5. Na terenie Spółki nie mogą przebywać osoby postronne, nie związane bezpośrednio z załatwianą sprawą.
 6. Pracownicy Spółki w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi oraz Klienci, zobowiązani są stosować się do aktualnego obowiązku zakrywania ust i nosa, a także dezynfekowania rąk.
 7. Należy zachowywać wymagany odstęp od innych osób w pomieszczeniach i na korytarzu.
 8. W budynku Spółki może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nieobjęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 9. Kasa Spółki będzie czynna wyłącznie w sytuacji dotyczącej bezpośredniej obsługi Klienta – wszelkie wpłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Spółki.
 10. W każdym przypadku należy dostosować się do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Ziemniak

Back to top