W dniu 10.04.2019 roku nastąpiła zbiorcza aktualizacja zgłaszanych przez Państwa problemów z wyświetlaniem harmonogramów dla niektórych ulic.

Poprawiono wszystkie zgłoszone uwagi.