– Bez kategorii

Zarząd Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.06.2020 r. wznawia bieżącą obsługę Klientów w siedzibie Spółki (oddziałach).

W związku z powyższym w trosce o wspólne bezpieczeństwo wprowadza się następujące zasady przebywania w budynkach Spółki:

– w budynku można przebywać tylko i wyłącznie w maseczkach ochronnych (ewentualnie w inny sposób zasłonięte nos i usta),

– wchodząc do budynku należy zdezynfekować dłonie,

– należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy …

 Ze względu na zalecenia związane z ograniczeniem do minimum tworzenia większych skupisk ludności, Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. prosi wszystkich Państwa, którzy mają do załatwienia sprawy urzędowe, nie wymagające bezwzględnej obecności w siedzibie Spółki (oddziałach), o ich procedowanie w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Poniżej zamieszczamy wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail:

PGK …

Back to top