Targowiska

Administrowanie Targowiskami Miejskimi

Dział zajmuje się administrowaniem targowiskami miejskimi i organizowaniem na nich handlu tj.:
- na targowisku miejskim „Zielony Rynek”,
- na targowisku miejskim „Hala Targowa”,
- na targowisku miejskim „Wilsona”.

Podstawowe zadania związane z administrowaniem targowiskami obejmują:

- organizację prawidłowego funkcjonowania ich pracy przez sześć dni w tygodniu,
- zawieranie umów na dzierżawę straganów, stołów i ław oraz części nieruchomości targowisk pod lokalizację punktów handlowych,
- rozliczanie handlujących z opłat wynikających z umów dzierżawy, najmu, poboru energii elektrycznej i wpłat na konto Gminy Miejskiej Przemyśl,
- bieżące sprzątanie i utrzymanie w czystości obiektów i przyległych chodników,
- zimowe utrzymanie ciągów pieszych wraz z wywozem śniegu i utrzymaniem ciągów pieszych w należytej szorstkości,
- w sezonie sprzedaży grzybów codzienne przeprowadzanie kontroli sprzedawanych na targowisku „Zielony Rynek” grzybów,
- dozorowanie obiektów targowisk.

Godziny pracy:
- Biuro Administracji Targowisk Miejskich - pon - pt 7.00 - 15.00.
- Targowisko „Hala Targowa” - pon - sob od 5.00 - 18.00
- Targowisko „Wilsona” - pon - sob od 5.00 - 18.00
- Targowisko „Zielony Rynek” - pon - sob od 5.00 - 18.00

Biuro Administracji Targowisk Miejskich znajduje się przy ulicy Sportowej 5.

Telefon: 16/ 678 33 60
e-mail: pgkhala@poczta.onet.pl

#
#
#
#

Zielony Rynek

Podstawowe zadania związane z administrowaniem obejmują:

- organizowanie prawidłowego funkcjonowania i pracy targowiska przez sześć dni w tygodniu,
- dozorowanie obiektu 24 godz. na dobę,
- w sezonie sprzedaży grzybów codzienne przeprowadzanie kontroli sprzedawanych na targowisku grzybów,
- zawieranie umów na dzierżawę straganów, stołów i ław oraz części nieruchomości targowiska pod lokalizację punktów handlowych,
- rozliczanie handlujących z opłat wynikających z umów dzierżawy, najmu, poboru energii elektrycznej i wpłata na konto Gminy Miejskiej Przemyśl,
- bieżące sprzątanie i utrzymanie w czystości całego obiektu i przyległych chodników,
- zimowe utrzymanie ciągów pieszych wraz z wywozem śniegu i utrzymaniem ciągów pieszych w należytej szorstkości.


Wizualizacja projektu przebudowy targowiska"Zielony Rynek"

#
#
#
#
#
#
#
#