Grupa remontowa

Usługi remontowe Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 104 , 37-700 Przemyśl, Tel: 16 678-24-84 wew. 27

Oferujemy usługi w zakresie:

- budowy grobowców (piwniczek 2, 3, 4 i 6-cio osobowych) w stanie surowym,

- budowy i remontów chodników,

- naprawy tynków,

- układania płytek ceramicznych ściennych i posadzkowych,

- robót malarskich (malowanie tynków, stolarki okiennej i drzwiowej),

- roboty rozbiórkowe,

- napraw i utrzymania obiektów małej architektury,

-dekoracji flagami i montażu iluminacji świetlnych.

Dekorowanie Miasta:

Zadania realizowane:

1. Dekoracja flagami ulic na istniejących słupach, masztach na terenie miasta Przemyśla w okresie ważnych świąt państwowych miejskich i kościelnych.
2. Ustawianie choinek, zawieszanie dekoracji świątecznej i iluminacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

#
#
#
#
#
#
#