PSZOK

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, należący do Gminy Miasta Przemyśl, znajduje się przy ulicy Sportowej 1 w Przemyślu (wjazd od ulicy Willsona, jadąc od mostu kolejowego w stronę Galerii Sanowa)

Na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl PSZOK prowadzi Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Przemyślu ul. Słowackiego 104
tel. 16/ 678 24 84 Fax 16/ 678 67 83, e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wytwarzane przez mieszkańców miasta Przemyśla na zasadach określonych w regulaminie.
Regulamin PSZOK do pobrania tutaj.

PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów powstałych z działalności gospodarczej.

POJEMNIKI NA STAŁE ODPADY KOMUNALNE I WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE

W zależności od rodzaju odpadów ich wywóz następuje w pojemnikach różnych typów oraz worków na odpady segregowane, które można nabyć w naszej Spółce przy ulicy Słowackiego 104 (pojemniki i worki) oraz Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK przy ulicy Sportowej 1 (worki) - wjazd od ulicy Wilsona.

#
#
#
#

PSZOK prowadzi stałą sprzedaż worków do sortowania odpadów komunalnych w atrakcyjnych cenach.

#
# # #
#
#
#
#

Dodatkowo w naszej ofercie są:
- Kosze uliczne
- Kontenery
- Pojemniki na odpady niebezpieczne