Deklaracja

Polityka jakości i środowiskowa

PGK Sp. z o.o. Przemyśl działa w myśl zasady:

„Pracujemy razem, aby świat uczynić czystszym"

W dziedzinie jakości zamierzamy:

- zaspokoić wymagania naszych Klientów w stopniu powodującym ich pełne zadowolenie,
- obsługiwać Klientów z należytym szacunkiem i wrażliwością,
- skrócić czas realizacji zgłoszonej usługi,
- utrzymać pozycję lidera na rynku przemyskim w zakresie świadczonych usług,
- pozyskiwać nowych klientów na rynku lokalnym,
- konsolidację rynku odpadów na terenie miasta Przemyśla,
- wprowadzić zmiany organizacji wywozu nieczystości.

Z zakresu środowiska deklarujemy:

- być firmą „Najlepszą dla klienta i przyjazną dla środowiska”,
- działać na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczenia środowiska w tym zwiększenia zbiórki surowców wtórnych,
- modernizować stan posiadanego specjalistycznego sprzętu,
- respektować wymagania związane z ochroną środowiska wynikające z przepisów prawnych,
- podnoszenie świadomości pracowników realizujących usługi w zakresie ochrony środowiska,
- wspomaganie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
- rozwój i doskonalenie metod selektywnej zbiórki odpadów,
- współudział w wypracowaniu podstaw do wykonania koncepcji kompleksowej gospodarki odpadami w gminie.Prezes mgr inż. Andrzej Ziemniak

Przemyśl 30.05.2015 roku