Odbiór odpadów

Dział Odbioru Odpadów znajduje się przy ulicy Herburtów 16.

Telefon:
16/ 678 24 38 lub
16/ 678 24 84 wew. 12


Dział zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych realizowanych na rzecz gmin.
Odbiór odbywa się zgodnie z Regulaminami Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach, zawartymi umowami oraz na podstawie opracowanych harmonogramów odbioru dostępnych na naszej stronie internetowej.
Dział zajmuje się również wywozem odpadów budowlanych i remontowych na podstawie odrębnych umów i zleceń.

Do realizacji tych usług Spółka wykorzystuje pojazdy bezpylne popularnie nazywane „śmieciarkami”. Pojazdy wiodących producentów (Man , Volvo, Scania, Mitsubishi i inne) spełniające standardy jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Wszystkie pojazdy są wyposażone w systemem pozycjonowania satelitarnego GPS, dzięki temu każda jednostka jest objęta kompleksowym systemem monitorowania pojazdów, umożliwiającym efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz stały nadzór nad realizacją usług.

Odbiór odpadów komunalnych objęty jest Zintegrowanym System Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska ISO 9001 : 2008 oraz ISO 14001 : 2004.
System ten jest opisem ustalonych procesów realizowanych przez Spółkę, wskazując osoby za nie odpowiedzialne, określa ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności, a także ułatwia kontakt z klientami i uproszcza postępowanie reklamacyjne.

POJEMNIKI NA STAŁE ODPADY KOMUNALNE I WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE

W zależności od rodzaju odpadów ich wywóz następuje w pojemnikach różnych typów oraz worków na odpady segregowane, które można nabyć w naszej Spółce przy ulicy Słowackiego 104 oraz Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Sportowej 1 (wjazd od ulicy Wilsona).

#

110 L

#

120 L

#

240 L

#

1100 L

#
#

1100 L

#
#
#
#

Dodatkowo w naszej ofercie są:
- Kosze uliczne
- Kontenery
- Pojemniki na odpady niebezpieczne

FLOTA SAMOCHODOWA

#
#
#
#
#
#
#
#
#