Struktura własnościowa


100% udziałów należy do Gminy Miasta Przemyśl