Organy podmiotu


Zgromadzenia Wspólników

Prezydent Miasta Przemyśla

Rada Nadzorcza

Lech Marek Skierczyński – Przewodniczący
Agnieszka Skowronek – Z-ca Przewodniczącego
Elżbieta Zapotocka – Sekretarz

Zarząd Spółki

Andrzej Ziemniak – Prezes Zarządu