Dostęp do informacji publicznej


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Pobierz dokument PDF

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli PGK będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat PGK Sp. z o.o.

Termin załatwienia sprawy :
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.