Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych (objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Ogłoszenie zmianie ogłoszenia

Zmiana treści siwz

Odpowiedź na zapytania ws. siwz

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania