II Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ – Zał. nr 13 do SIWZ

espd-request (JEDZ)

Identyfikator postępowania

Klucz publiczny

(po rozpakowaniu folderu – plik źródłowy w formacie asc.)

Instrukcja-Użytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP

Sprostowanie ogłoszenia przekazane w dniu 26.09.2019 r. znajduje się pod adresem: http://www.pgk-przemysl.4bip.pl

Przetarg nieograniczony na budowę wiaty stalowej nad stanowiskiem do mycia pojazdów oraz przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-6 do SIWZ (w tym formularz oferty)

Zał. nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania