III Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl

Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_przemysl