Przetarg nieograniczony na dostawę samochodowych części zamiennych, akumulatorów oraz opon

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 4a do SIWZ (zmiana)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ (2)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Zadanie nr 1 i 2)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Zadanie nr 3)