Przetarg nieograniczony na dostawę samochodowych części zamiennych, akumulatorów oraz opon

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 4a do SIWZ (zmiana)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ (2)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Zadanie nr 1 i 2)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Zadanie nr 3)

 

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl

SIWZ

Formularz JEDZ – Zał. nr 11 do SIWZ

Zał. 11 JEDZ (.xml) – załącznik spakowany w pliku ZIP

Instrukcja rozpakowania pliku ZIP

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Zadanie nr 1, 2, 4 i 5)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Zadanie nr 6)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Zadanie nr 3)